Конвейерната лента и конвейерната система са ключовите компоненти на много процеси за транспортиране на материали. Конвейерните ленти са отговорни за преместването на насипни товари или единични товари през производствените и дистрибуторски съоръжения и имат важно влияние върху ефективното управление на потока на продуктите и търсенето на веригата на доставки.

Ако вашите крайни потребители се надяват да подобрят производството и да намалят поддръжката, тогава непрекъснатото подобряване на производителността, надеждността и ефективността на конвейерната лента може очевидно да намали разходите. Освен това подобряването на модулността и гъвкавостта означава, че е по-лесно да се пренастрои, за да се отговори на непрекъснато променящите се изисквания и да се въведат нови продукти.

Конвейерното оборудване е вид транспортна техника, която непрекъснато пренася материали по определени маршрути, наричани още оборудване за постоянно транспортиране. Конвейерното оборудване може да транспортира обекти хоризонтално, наклонено и вертикално, а също така може да образува маршрут за транспортиране на пространството. Маршрутът на транспортиране обикновено е фиксиран. Конвейерното оборудване има голям транспортен капацитет, голямо разстояние за транспортиране и то може да извърши няколко технологични операции едновременно в процеса на транспортиране, така че е широко прилагано.

Конвейерното оборудване тип лента е вид транспортьорно оборудване. Той има предимствата на силния транспортен капацитет, дългото транспортиране на разстоянието, простата структура за лесно поддържане и може удобно да реализира програмиран контрол и автоматична работа. Оборудването за лентови транспортьори приема непрекъснатото или периодично движение на конвейерното оборудване за транспортиране на изделия под 100 kg или прахообразни или гранулирани изделия. Той работи с висока скорост, стабилен, нисък шум и може да пренася нагоре и надолу по склонове. Оборудването за лентови транспортьори се нарича също лентово транспортьорно оборудване или оборудване за транспортиране на ленти, което е незаменимо икономично логистично транспортьорно оборудване за формиране на линиите на ритмичния поток.

Монтирането на планетна скоростна кутия върху системата за транспортиране може ефективно да намали скоростта на въртене и да увеличи въртящия момент.

  1. Принципът на планетарната скоростна кутия: чрез зъбни колела с по-малък брой на входящия вал на планетарната скоростна кутия с големите предавки на изходния вал, за да се постигне целта за намаляване на скоростта.

Функциите на планетарната скоростна кутия: тя съответства на скоростта на въртене и прехвърля въртящия момент сред основния двигател и работещите машини или задвижването. Планетарната скоростна кутия е вид сравнително прецизна машина. Целта на използването му е да се намали скоростта на въртене и да се увеличи въртящият момент