Zahtjevi za primjenu u polju CNC / alatnog stroja

Glavni pogonski uređaj (planetarni mjenjač) NCPC-a zahtijeva visoku torzijsku krutost i optimizirani okretni moment.

Ako se radni komad mora postaviti točno, tada će povratna snaga planetarnog mjenjača biti vrlo mala.

Sistem alata, koji je osnovni modul NCPC-a, zahtijeva kraće vrijeme promjene alata i vrijeme pretvorbe čipa.

Skraćivanje vremena treba brzu suradnju planetarnog mjenjača i servo motora, časopisa alata za brzo upravljanje.

Uređaju za promjenu alata potrebno je precizno postavljanje alata u pokretni položaj; dakle planetarni menjač

mora ubrzati u vrlo kratkom vremenu, i istovremeno održavati stabilnost i nisku pozadinu, i to treba biti

provodi se u različitim situacijama opterećenja.