Mašina za obradu drveta odnosi se na vrstu mašinskog alata koji prerađuje poluproizvode od drva koji su već prerađeni u proizvode od drva tehnologijom prerade drva.

Razvojem modernog namještaja i zanata, strojevi za obradu drveta razvili su se od jednostavnog rezanja do trenutnih strojeva za obradu drva velike preciznosti i brzine uz CNC rezanje, CNC rezanje i tako dalje.

Na polju drvne obrade, planetarni mjenjači često se primjenjuju samo u visoko preciznom NCPC-u. Zahtjevi planetarnog mjenjača su općenito kompaktna struktura, velika snaga snage, visoka učestalost rotacije, otpornost na veliku čvrstoću i krutost, kao i velika preciznost i maksimalna brzina te teška radna okolina.

Zahtevi za primenu u oblasti mašina za obradu drveta

  1. Primjena visokog dinamičkog i linearnog rada NCPC-a za obradu drveta zahtijeva da planetarni reduktor bude dovoljno jak i da ima visoku efikasnost rada.
  2. Budući da je NCPC za obradu drveta vrlo dinamičan, pogotovo višesojni NCPC, težina pogonske komponente mora biti vrlo mala, što može postići dobar efekt upravljanja i učiniti vrijeme ciklusa efikasnijim.
  3. Primjena NCPC-a za obradu drveta zahtijeva veliku brzinu, ponavljajuću preciznost i preciznu pozicioniranje stabilnosti teškog tereta kako bi se postiglo brzo i precizno rezanje, bušenje i rezanje itd.
  4. NCPC za obradu drveta mora kontinuirano raditi 24 sata bez pauze čak i cijelu godinu, pa su zahtjevi za preciznošću i stabilnošću posebno visoki.
  5. Visoko precizni višesojni NCPC za obradu drveta zahtijeva apsolutno da ne odstupi od unaprijed definiranog puta, čak i ako mala odstupanja vibracija ili praćenja rezultiraju odstupanjem putanje, povećanjem razlike proizvoda i uzrokuju porast stope neispravnih proizvoda .
  6. Radno okruženje opreme za obradu drveta je prilično teško. Ima više prašine i konstantno visoke temperature, pa je to izazov za ekološku prilagodbu planetarnog mjenjača.