Ο μεταφορικός ιμάντας και το σύστημα μεταφοράς είναι τα βασικά συστατικά πολλών διαδικασιών μεταφοράς υλικών. Οι μεταφορικοί ιμάντες είναι υπεύθυνοι για τη μετακίνηση φορτίων χύδην ή μονάδων φορτίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματική διαχείριση της ροής προϊόντων και της ζήτησης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Εάν οι τελικοί χρήστες σας ελπίζουν να βελτιώσουν την κατασκευή και να μειώσουν τη συντήρηση, τότε η συνεχής βελτίωση της απόδοσης, η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα του μεταφορικού ιμάντα μπορεί να μειώσει προφανώς το κόστος. Εξάλλου, η βελτίωση της διαρθρωτικής ικανότητας και της ευελιξίας σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να επαναπροσδιοριστεί η τεχνολογία για να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και να εισαγάγει νέα προϊόντα.

Ο εξοπλισμός μεταφοράς είναι ένα είδος μηχανής φόρτωσης που μεταφέρει συνεχώς υλικά σε ορισμένες διαδρομές, που ονομάζονται επίσης σταθερός εξοπλισμός μεταφοράς. Ο εξοπλισμός μεταφοράς μπορεί να μεταφέρει αντικείμενα οριζόντια, λοξά και κατακόρυφα και μπορεί επίσης να σχηματίζει διαδρομή διαστήματος. Η διαδρομή μετάδοσης είναι συνήθως σταθερή. Ο μεταφορικός εξοπλισμός έχει μεγάλη μεταφορική ικανότητα, μεγάλη απόσταση μεταφοράς και μπορεί να ολοκληρώσει αρκετές τεχνολογικές λειτουργίες ταυτόχρονα στη διαδικασία μεταφοράς, γι 'αυτό και εφαρμόζεται ευρέως.

Ο εξοπλισμός μεταφορικού ιμάντα τύπου ιμάντα είναι ένα είδος εξοπλισμού μεταφοράς. Έχει τα πλεονεκτήματα της ισχυρής μεταφορικής ικανότητας, της μακράς απόστασης μεταφοράς, απλής δομής για εύκολη συντήρηση και μπορεί να εφαρμόσει βολικά τον προγραμματισμένο έλεγχο και την αυτόματη λειτουργία. Ο εξοπλισμός μεταφορικού ιμάντα υιοθετεί τη συνεχή ή διακεκομμένη κίνηση του μεταφορικού εξοπλισμού για τη μεταφορά αντικειμένων κάτω από 100 kg ή κονιοποιημένων ή κοκκωδών αντικειμένων. Τρέχει σε υψηλή ταχύτητα, σταθερό, χαμηλό θόρυβο και μπορεί να μεταφέρει πάνω και κάτω πλαγιές. Ο εξοπλισμός μεταφοράς ιμάντων ονομάζεται επίσης εξοπλισμός ιμάντα μεταφοράς τύπου ιμάντα ή εξοπλισμός μεταφοράς ζώνης, ο οποίος είναι ένας απαραίτητος οικονομικός εξοπλισμός μεταφοράς εφοδιαστικής για τη διαμόρφωση των γραμμών ρυθμικής ροής.

Η τοποθέτηση πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταφοράς μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την ταχύτητα περιστροφής και να αυξήσει τη ροπή.

  1. Η αρχή του πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων: μέσα από τα γρανάζια με μικρότερο αριθμό στον άξονα εισόδου του πλανητικού πλέγματος κιβωτίου ταχυτήτων με τα μεγάλα γρανάζια στον άξονα εξόδου για να φθάσουν στο σκοπό της μείωσης της ταχύτητας.

Οι λειτουργίες του πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων: ταιριάζει με την περιστροφική ταχύτητα και μεταφέρει τη ροπή μεταξύ των μηχανημάτων κύριου κινητήρα και μηχανής ή ενεργοποιητή. Το πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα είδος σχετικά ακριβών μηχανημάτων. Ο σκοπός της χρήσης είναι να μειωθεί η περιστροφική ταχύτητα και να αυξηθεί η ροπή