Sovellusvaatimukset CNC / työstökone-kentässä

NCPC: n pääkäyttölaitetta (planeettavaihteistoa) vaaditaan korkea vääntöjäykkyys ja optimoitu vääntömomentti.

Jos työkappale on asetettava tarkasti, planeettavaihteiston vastavälin on oltava erittäin pieni.

Työkalujärjestelmä, joka on NCPC: n ydinmoduuli, vaatii lyhyemmän työkalunvaihtoajan ja sirun muuntamisajan.

Ajan lyhentäminen vaatii planeettavaihteiston ja servomoottorin, ajotyökalulehden yhteistyön nopeasti.

Työkalunvaihtolaite tarvitsee työkalun tarkan asettamisen liikkuvaan asentoon; siksi planeettavaihteisto

on kiihdyttävä hyvin lyhyessä ajassa ja säilytettävä vakaus ja alhainen vastavirta samanaikaisesti, ja sen on oltava

toteutettu erilaisissa kuormitustilanteissa.