Kuljetinhihna ja kuljetinjärjestelmä ovat monien materiaalinkuljetusprosessien avainkomponentit. Kuljetinhihnat vastaavat irtotavaroiden tai yksikkölastien siirtämisestä koko tuotanto- ja jakelulaitoksessa, ja niillä on tärkeä vaikutus tuotevirran ja toimitusketjun kysynnän tehokkaaseen hallintaan.

Jos loppukäyttäjät toivovat parantavansa valmistusta ja vähentävän huoltoa, kuljetushihnan suorituskyvyn, luotettavuuden ja tehokkuuden jatkuva parantaminen voi vähentää kustannuksia selvästi. Lisäksi modulaarisuuden ja joustavuuden parantaminen tarkoittaa, että konfigurointi on helpompaa jatkuvasti muuttuvien vaatimusten täyttämiseksi ja uusien tuotteiden tuomiseksi markkinoille.

Kuljetinlaitteet ovat eräänlainen käsittelykoneet, jotka kuljettavat materiaaleja jatkuvasti tietyillä reiteillä, joita kutsutaan myös vakiokuljetuslaitteiksi. Kuljetinlaite voi kuljettaa esineitä vaaka-, vino- ja pystysuunnassa, ja se voi myös muodostaa tilan kuljetusreitin. Kuljetusreitti on yleensä kiinteä. Kuljetinlaitteilla on suuri kuljetuskapasiteetti, pitkä kuljetusetäisyys ja ne voivat suorittaa useita teknisiä toimenpiteitä samanaikaisesti kuljetusprosessissa, joten niitä käytetään laajasti.

Vyötyyppiset kuljetinlaitteet ovat eräänlainen kuljetinlaite. Sillä on etuna vahva kuljetuskapasiteetti, pitkä kuljetusetäisyys, yksinkertainen rakenne helposti ylläpidettäviksi ja se voi helposti toteuttaa ohjelmoidun ohjauksen ja automaattisen toiminnan. Hihnakuljetinlaitteistot kuljettavat kuljetinlaitteiden jatkuvan tai ajoittaisen liikkeen alle 100 kg painavien tuotteiden tai jauhemaisten tai rakeisten esineiden kuljettamiseksi. Se kulkee suurella nopeudella, vakaalla, hiljaisella äänellä ja pystyy kuljettamaan rinteitä ylös ja alas. Hihnakuljetinlaitteita kutsutaan myös hihnatyyppisiksi kuljetuslaitteiksi tai hihnakuljetuslaitteiksi, jotka ovat välttämättömiä taloudellisia logistiikkakuljetinlaitteita rytmisten virtauslinjojen muodostamiseksi.

Planeettavaihteiston asentaminen kuljetusjärjestelmään voi tehokkaasti vähentää pyörimisnopeutta ja lisätä vääntömomenttia.

  1. Planeettavaihteiston periaate: planeettavaihteiston verkon sisääntuloakselilla pienemmällä lukumäärällä olevien hammaspyörien läpi, jolloin lähtöakselilla on suuret hammaspyörät, nopeuden vähentämistä varten.

Planeettavaihteiston toiminnot: se vastaa pyörimisnopeutta ja siirtää vääntömomentin vetolaitteen ja työkoneiden tai toimilaitteen välillä. Planeettavaihteisto on eräänlainen suhteellisen tarkka kone. Sitä käytetään vähentämään pyörimisnopeutta ja lisäämään vääntömomenttia