מנוע סרוו

סקירה כללית של מנוע סרוו לתיבות הילוכים

  • דיוק: בקרת לולאה סגורה על מיקום, מהירות ורגע מתממשת. מנועי סרוו יכולים לפגוע בבעיית יתר של שלב במנועי צעד.
  • יכולת הסתגלות: הוכחת עומס יתר חזקה. הוא יכול לעמוד שלוש פעמים של עומס מומנט מתוזמן, במיוחד לאירועים עם תנודת עומס מיידית ודרישות התחלה מהירה;
  • מהירות: ביצועים טובים במהירות גבוהה, בדרך כלל המהירות המדורגת יכולה להגיע ל 2000-3000 סל"ד;
  • יציבות: היא פועלת בצורה חלקה במהירות נמוכה, ולא תביא לתופעות פעולות דריכה הדומות לאחור במנוע במהירות נמוכה. מנועי סרוו ישימים לאירועים עם דרישות תגובה מהירות גבוהה;
  • זמניות: הזמן התואם הדינאמי של האצה והאטת מנוע סרוו הוא קצר, בדרך כלל תוך עשרות אלפיות שנייה;
  • נוחות: ברור שהחימום והרעש של מנועי סרוו מופחתים.
מבוא

אינדיקציה של סרוו מוטור

תיאור מנוע סרוו

מנוע סרוו מתייחס למנוע השולט על פעולת הרכיבים המכניים במערכת הסרוו. זהו מכשיר הילוכים עקיף של מנוע מסובסד ויכול לשלוט על מהירות ודיוק המיקום בצורה מדויקת מאוד.

מנוע סרוו יכול להמיר את האות החשמלי שהתקבל לעקירה זוויתית או לפלט המהירות הזוויתית על ציר המנוע. הוא מחולק לשתי קטגוריות: מנוע סרוו DC ו AC עם התכונה העיקרית שהמהירות תקטן באופן אחיד כעלייה של מומנט כאשר מתח האות הוא אפס וללא תופעת סיבוב.

יישום של סרוו מוטור

מנוע סרוו מוחל בשדות רחבים מאוד, שעשויים להיות מעורבים כל עוד יש צורך במקור הכוח ונדרש דיוק. למשל, מכונות, ציוד הדפסה, ציוד אריזה, ציוד טקסטיל, ציוד לעיבוד לייזר, רובוטים, קווי ייצור אוטומטיים וציוד אחר הדורש דיוק תהליכים גבוה יחסית, יעילות עיבוד ואמינות.

טבלת מפרט (1)

טבלת המפרט של מנוע סרוו

טבלת המפרט של מנוע סרוו

טבלת המפרט של מנוע סרוו

טבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרווטבלת המפרט של מנוע סרוו

טבלת מפרט (2)

טבלת המפרט של מנוע סרוו

- הורד את הקטלוג השלם בסרגל הניווט העליון

בירור