კონვეიერის ქამარი და კონვეიერის სისტემა მრავალი მატერიალური გადმოცემის პროცესის ძირითადი კომპონენტია. კონვეიერის ქამრები პასუხისმგებელნი არიან ნაყარი საქონლის ან ერთეულის ტვირთის გადასაადგილებლად წარმოების და განაწილების ობიექტებში და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ პროდუქციის ნაკადის და მიწოდების ქსელის მოთხოვნის ეფექტურ მართვაზე.

თუ თქვენი საბოლოო მომხმარებლები იმედოვნებენ, რომ გააუმჯობესებენ წარმოებას და შეამცირებენ შენარჩუნებას, მაშინ კონვეიერის ქამრის შესრულების, საიმედოობის და ეფექტურობის მუდმივად გაუმჯობესებამ შეიძლება აშკარად შეამციროს ღირებულება. ამასთან, მოდულარობისა და მოქნილობის გაუმჯობესება ნიშნავს, რომ უფრო ადვილია რეკონსტრუქცია შეასრულოს მუდმივი ცვალებადი მოთხოვნების შესრულება და ახალი პროდუქტების დანერგვა.

კონვეიერის აპარატურა არის ერთგვარი გადამამუშავებელი დანადგარი, რომელიც მუდმივად გადმოსცემს მასალებს გარკვეულ მარშრუტებზე, რომელსაც ასევე უწოდებენ მუდმივ გადამცემ მოწყობილობას. კონვეიერის მოწყობილობებს შეუძლიათ ობიექტების გადატანა ჰორიზონტალურად, obliquely და ვერტიკალურად, და მას ასევე შეუძლია შექმნას სივრცეში გადმოცემის გზა. გადმოცემის მარშრუტი ჩვეულებრივ ფიქსირდება. კონვეიერის მოწყობილობას აქვს დიდი გადამყვანი სიმძლავრე, დიდი მანძილის გადმოცემა და მას შეუძლია შეასრულოს რამდენიმე ტექნოლოგიური ოპერაცია ერთდროულად გადაცემის პროცესში, ამიტომ იგი ფართოდ გამოიყენება.

ქამრის ტიპის კონვეიერის დანადგარები არის კონვეიერის ერთგვარი სახეობა. მას აქვს ძლიერი გადმოცემის შესაძლებლობების უპირატესობა, გრძელი გადაცემის მანძილი, მარტივი სტრუქტურა, რომ ადვილად შეინარჩუნოს და შეუძლია მოხერხებულად განახორციელოს დაპროგრამებული კონტროლი და ავტომატური მოქმედება. ქამრების გადამყვანი აპარატურა იღებს კონვეიერის აღჭურვილობის უწყვეტი ან წყვეტილი გადაადგილებას 100 კგ-ზე ქვემოთ მოყვანილი ან ფხვნილის ან მარცვლოვანი ნაწარმის ქვემოთ მოყვანილი სტატიების გადასატანად. ის გადის მაღალი სიჩქარით, სტაბილური, დაბალი ხმაურით და შეუძლია გადმოიწიოს ფერდობებზე და ზემოთ. ქამრის გადამყვან აპარატს ასევე უწოდებენ ქამრის ტიპის კონვეიერის მოწყობილობას ან ქამრების გადაცემის მოწყობილობებს, რაც შეუცვლელი ეკონომიური ლოჯისტიკური კონვეიერის აპარატურაა რიტმული ნაკადის ხაზების დასადგენად.

პლანეტარული გადაცემათა კოლოფის დამონტაჟებას შეუძლია ეფექტურად შეამციროს ბრუნვის სიჩქარე და გაზარდოს ბრუნვის გაზრდა.

  1. პლანეტარული გადაცემათა კოლოფის პრინციპი: პლანეტარული გადაცემათა კოლოფის ქსელის შესასვლელ ლილვზე უფრო მცირე რაოდენობის გადაცემათა კოლოფის საშუალებით მსხვილ გადაცემათა კოლოფზე გამომავალი ლილვზე, სიჩქარის შემცირების მიზნით.

პლანეტარული გადაცემათა კოლოფის ფუნქციები: ის შეესაბამება მბრუნავ სიჩქარეს და გადააქცევს ბრუნვის გადაადგილებას პრემიერ მოძრავი და სამუშაო აპარატში ან აქტივატორს შორის. პლანეტარული გადაცემათა კოლოფი არის ერთგვარი შედარებით ზუსტი მანქანა. მისი გამოყენების მიზანია მბრუნავი სიჩქარის შემცირება და ბრუნვის გაზრდა