ឧបករណ៍ឆ្លាក់ធ្វើពីឈើ

Woodworking machinery refers to a kind of machinery tool which…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

ឧបករណ៍បំពង់ខ្យល់

The conveyor belt and conveyor system are the key components…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

ឧបករណ៍ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន CNC

 

តម្រូវការដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងវិស័យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច CNC / ម៉ាស៊ីន

The…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

ឧបករណ៍អគារប៉មក្រដាស

Paper towel processing equipment/ toilet paper processing equipment…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

ឧបករណ៍វាយនភ័ណ្ឌ

Fenghua precision planetary gearbox is mainly special for servo…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

កែច្នៃ​អាហារ

Advantages of planetary gearbox special for Fenghua food processing…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

ម៉ាស៊ីនកាត់ឡាស៊ែរ

Product characteristics of planetary reducer special for Fenghua…
ខែមេសា ១៥, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

Hannover Messe 2019 ជិតមកដល់ហើយ

Good news. 3F Famed is going to attend German Hannover Messe…
ខែមីនា ២៩, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

អ្វីដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលប្រើប្រអប់លេខខាងក្រោយទាប?

The service life of the precision gearbox is not only related…
ខែមីនា ២៨, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia

វិធីគណនាម៉ូម៉ង់នៃប្រអប់ហ្គែនឌ័រ

During the model selection process of reducer gearbox, normally…
ខែមីនា ២៨, ២០១៩/ដោយ ៣f_lusia