Požiadavky na aplikáciu v oblasti CNC / obrábacích strojov

Hlavné hnacie zariadenie (planétová prevodovka) NCPC vyžaduje vysokú torznú tuhosť a optimalizovaný krútiaci moment.

Ak je potrebné obrobok presne umiestniť, musí byť vôľa planétovej prevodovky veľmi malá.

Systém nástrojov, ktorý je základným modulom NCPC, vyžaduje kratšiu dobu výmeny nástroja a dobu konverzie čipu.

Skrátenie času si vyžaduje spoluprácu planétovej prevodovky a servomotora, zásobníka hnacích nástrojov rýchlo.

Zariadenie na výmenu nástroja vyžaduje presné umiestnenie nástroja do polohy na presun; preto planétová prevodovka

musí sa vo veľmi krátkom čase zrýchliť a zároveň si musí zachovať stabilitu a nízku vôľu, a to musí byť

implementované v rôznych situáciách zaťaženia.