Dopravný pás a dopravný systém sú kľúčovými komponentmi mnohých procesov prepravy materiálu. Dopravné pásy sú zodpovedné za prepravu sypkého tovaru alebo kusového tovaru v rámci výrobných a distribučných zariadení a majú dôležitý vplyv na efektívne riadenie toku výrobkov a dopytu v dodávateľskom reťazci.

Ak vaši koncoví používatelia dúfajú v zlepšenie výroby a zníženie údržby, potom neustále zlepšovanie výkonu, spoľahlivosti a účinnosti dopravného pásu môže evidentne znížiť náklady. Okrem toho zlepšenie modularity a flexibility znamená, že je ľahšie prekonfigurovať tak, aby spĺňali neustále sa meniace požiadavky a zavádzali nové produkty.

Dopravné zariadenie je druh manipulačného strojového zariadenia, ktoré neustále prepravuje materiál na určitých trasách, tiež sa nazýva konštantné dopravné zariadenie. Dopravné zariadenie môže dopravovať objekty vodorovne, šikmo a zvisle a môže tiež tvoriť priestorovú dopravnú cestu. Dopravná trasa je zvyčajne pevná. Dopravné zariadenie má veľkú dopravnú kapacitu, veľkú dopravnú vzdialenosť a môže v dopravnom procese súčasne dokončiť niekoľko technologických operácií, takže sa bežne používa.

Pásové dopravné zariadenie je druh dopravného zariadenia. Má výhody vysokej prepravnej kapacity, veľkej dopravnej vzdialenosti, jednoduchej konštrukcie, ktorá sa ľahko udržuje, a môže pohodlne implementovať naprogramované riadenie a automatickú prevádzku. Pásové dopravné zariadenie prijíma nepretržitý alebo prerušovaný pohyb dopravného zariadenia na prepravu výrobkov s hmotnosťou do 100 kg alebo práškových alebo granulovaných výrobkov. Beží vysokou rýchlosťou, stabilne, s nízkym hlukom a môže prenášať svahy nahor a nadol. Pásové dopravníkové zariadenie sa tiež nazýva pásové dopravníkové zariadenie alebo pásové dopravné zariadenie, ktoré je nevyhnutným hospodárnym logistickým dopravným zariadením na vytváranie rytmických tokov.

Montáž planétovej prevodovky na dopravný systém môže efektívne znížiť rýchlosť otáčania a zvýšiť krútiaci moment.

  1. Princíp planétovej prevodovky: cez ozubené kolesá s menším počtom na vstupnom hriadeli oka planétovej prevodovky s veľkými prevodmi na výstupnom hriadeli, aby sa dosiahol účel zníženia rýchlosti.

Funkcie planétovej prevodovky: prispôsobujú sa rýchlosti otáčania a prenášajú krútiaci moment medzi hnacím strojom a pracovným strojom alebo ovládačom. Planétová prevodovka je druh relatívne presného strojového zariadenia. Účelom jeho použitia je znížiť rýchlosť otáčania a zvýšiť krútiaci moment