Trong quá trình lựa chọn mô hình hộp số giảm tốc, thông thường sẽ xem xét một số thông số bao gồm tỷ lệ giảm của hộp số hành tinh, tốc độ đầu ra của hộp số, công suất động cơ phù hợp và chế độ đầu ra của bộ giảm tốc. Tất cả các thông số này rất quan trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn các thông số liên quan khác. Hôm nay 3F chủ yếu nói về việc tính toán mô-men xoắn giảm tốc.

Mô-men xoắn động cơ, nghĩa là mô-men đầu ra của động cơ, là một trong những thông số cơ bản của động cơ. Đơn vị là NM

Công thức: T = 9550P / n

Công thức này là một công thức tính toán cho mối quan hệ giữa mô-men xoắn, công suất và tốc độ thường được sử dụng trong kỹ thuật.

Ý nghĩa của từng chữ cái trong công thức:

  • Mô-men xoắn T;
  • 9550-hằng (không phải tìm nguồn ra);
  • Công suất động cơ P (KW);

tốc độ đầu ra của nTHER (vòng / phút r / phút)

Lưu ý: nếu Khi tính toán mô-men xoắn thông qua hộp số giảm tốc, cần xem xét hệ số tổn thất hiệu suất truyền bánh răng.

Công thức tính toán mô-men xoắn động cơ servo: tỷ lệ giảm T = F * R *. Ví dụ: Nếu bạn cần máy để lái một vật thể 100kg, biết khoảng cách di chuyển R = 50mm và tỷ lệ giảm là 1:50, vui lòng tính mô-men xoắn của mô tơ servo?

Trả lời: 100 × 9,8 (gia tốc trọng lực) x0,05 × 0,02 = 0,98NM

Công thức tính mô men xoắn

  1. Speedratio: tỷ lệ tốc độ = vòng quay đầu ra của động cơ vòng quay đầu ra của bộ giảm tốc (tỷ lệ tốc độ của bộ phận còn được gọi là tỷ số truyền tốc độ)
  2. Biết công suất động cơ, tỷ số tốc độ và hệ số sử dụng và bạn muốn biết mô-men xoắn của bộ giảm tốc. Công thức như sau:

mô-men xoắn giảm = 9550 × công suất động cơ revolution cuộc cách mạng đầu vào công suất động cơ × tỷ lệ tốc độ × hệ số sử dụng

  1. Biết mô-men xoắn, vòng quay đầu ra của bộ giảm tốc và hệ số sử dụng, vậy làm thế nào để tính công suất động cơ của bộ giảm tốc?

Công thức sau: Công suất động cơ = mô-men xoắn ÷ 9550 × tốc độ đầu vào công suất động cơ ratio tỷ lệ tốc độ coefficient hệ số sử dụng.